Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo
Hình ảnh nhà trường 38 photos | 1257 view

jpg

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé

jpg

jpg

ảnh hội thi măng non

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Đoàn thanh niên cùng phối hợp với Trường Mầm non xây dựng vườn rau của bé

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Phong trào làm đồ dùng đồ chơi chấm và trưng bày ngày 20-11

Hoạt động thao giảng chào mừng ngày 20-11

Hoạt động thao giảng chào mừng ngày 20-11

Hoạt động thao giảng chào mừng ngày 20-11

vườn rau của bé

vườn rau của bé

Hoạt động của các cháu 5 tuổi

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Trường Mầm Non Trường lộc tổ chức ngày hội thể thao và triển lãm tranh cho bé
no image
Hình ảnh của Bé 1 photos | 301 view

giờ ăn
no image
Hình ảnh giáo viên 3 photos | 238 view

jpg

jpg

jpg
no image
ảnh nhà trường 2 photos | 118 view

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
Vườn trường 0 photos | 77 view
no image
Hình ảnh 0 photos | 80 view
no image